Thermoscan cameras


กล้องถ่ายภาพความร้อน สำหรับงานไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน

ทำไมต้อง Thermoscan ?

  • ช่วยประหยัดพลังงาน
  • ลดปัญหาเครื่องจักรหยุดทำงาน
  • ช่วยในการวางแผนซ่อมบำรุง
  • นำข้อมูลมาวิเคราะห์ย้อนหลังได้
  • ยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร


บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด

Poonyaporn Electrical & Air System Co., Ltd.