บริการของเรา

ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

รับออกแบบระบบไฟฟ้า, ติดตั้งระบบไฟฟ้า , ระบบไฟฟ้าในอาคาร และไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบสายล่อฟ้า/Fire Alarm System

รับออกแบบและติดตั้งระบบสายล่อฟ้า ( Lightning Protection System )

ระบบแสงสว่าง

รับออกแบบ ติดตั้งและจำหน่าย ระบบไฟส่องสว่าง

ติดตั้งตู้ Control, MDB

รับติดตั้งและจำหน่าย ตู้ไฟฟ้าต่างๆ

เดินท่อ, รางไฟ และดึงสายไฟฟ้า

รับเดินท่อร้อยสาย รางไฟฟ้าทุกชนิด และดึงสายเมนไฟ

ระบบ Network, Security & Telephone

รับออกแบบ ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค (ระบบ Network), ระบบความปลอดภัย (Security System), ระบบโทรศัพท์ และเดินสายสัญญาณ ออกแบบและติดตั้ง

บริการย้ายและติดตั้งเครื่องจักร

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

งานโครงสร้าง

รับงานโครงสร้างอาคาร, ต่อเติมอาคาร , ขยายโรงงาน

บริการซ่อมปั๊มและติดตั้งปั๊ม

จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับปั๊ม (Pump), วาล์ว (Valve), ท่อ (Pipe) ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

Thermoscan cameras

กล้องถ่ายภาพความร้อน สำหรับงานไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน

ระบบทำความเย็น AHU (Air Handling Unit)

บริการงานซ่อมและติดตั้ง

บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด

Poonyaporn Electrical & Air System Co., Ltd.