ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ


  • ระบบทำความเย็นด้วยน้ำเย็น (Chiller)  บริการย้ายและติดตั้ง
  • ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) บริการย้าย, ติดตั้ง และซ่อมบำรุงรักษา 
  • ระบบระบายอากาศ (Exhaust Fan) บริการติดตั้ง, ย้าย และออกแบบปรับปรุงระบบ


บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด

Poonyaporn Electrical & Air System Co., Ltd.