ระบบแสงสว่าง


รับออกแบบ ติดตั้งและจำหน่าย ระบบไฟส่องสว่าง

 • โคมไฟ  ทุกชนิด เช่น ดาวน์ไลท์, โคมไฟติดผนัง, โคมไฟถนน, โคมไฟแขวน, โคมไฮเบย์ เป็นต้น
 • หลอดไฟ ทุกชนิด เช่น  LED,  โซล่าเซลล์, ฟลูออเรสเซนต์, สปอตไลท์  เป็นต้น

สำหรับ

 • โรงงาน
 • อาคารสำนักงาน
 • สถานที่โล่งแจ้ง
 • ลานจอดรถ
 • ไฟส่องถนน
 • และอื่นๆ

เหตุผลที่ต้องออกแบบระบบแสงสว่าง

 • ตามมาตรฐานความปลอดภัยของโรงงาน
 • เพื่อลดการใช้พลังงาน
 • เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียทางด้านอื่นๆ
 • เพื่อสร้างบรรยากาศ
 • เพื่อเน้นจุดที่น่าสนใจ
 • เพื่อความสวยงาม
 • เพื่อความสบายตา


บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด

Poonyaporn Electrical & Air System Co., Ltd.