ระบบทำความเย็น AHU (Air Handling Unit)


บริการงานซ่อมและติดตั้ง

  • รับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Water Cooled Chiller)
  • รับเปลี่ยน PVC FilterCooling Tower    
  • รับเชื่อมท่อน้ำเย็น steam tube SCH40
  • รับหุ้มฉนวน อินซู เลชั่น insulation
  • รับติดตั้ง ท่อดักท์ Duct Work
  • รับออกแบบ คำนวณลม Air Flow System Cfm.
  • รับติดตั้ง หัวจ่ายลม Grill Air


บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด

Poonyaporn Electrical & Air System Co., Ltd.