ติดตั้งตู้ Control, MDB


รับติดตั้งและจำหน่าย ตู้ไฟฟ้าต่างๆ

     - ตู้คอนโทรล (ตู้ control) หรือ ตู้ควบคุม
     - ตู้ เมน ไฟฟ้า
     - ตู้ MDB (Main Distribution Board)

   ตู้คอนโทรล เป็นตู้ที่เป็นจุดศูนย์รวม ของการควบคุม ของระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย โรงงาน หรือตัวอาคารสำนักงาน เราจึงเรียกว่า “ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า”

                ตู้ MDB (Main Distribution Board) เป็นตู้รับไฟฟ้าหลักจากหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำเข้ามาในระบบ แล้วกระจายออกไปยังส่วนควบคุมไฟฟ้าย่อยส่วนต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรม หรือของอาคารนั้นๆ ใช้ในอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความอันตรายสูง หากไม่ได้รับการออกแบบ ติดตั้งจาก วิศวกรไฟฟ้า หรือผู้เชี่ยวชาญ


บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด

Poonyaporn Electrical & Air System Co., Ltd.