ระบบสายล่อฟ้า


รับออกแบบและติดตั้งระบบสายล่อฟ้า ( Lightning Protection System )

  • ระบบสายล่อฟ้า แบบ Early Streamer Emission (ESE)
  • ระบบสายล่อฟ้า แบบกรงฟาราเดย์ (Faraday Cage)


บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด

Poonyaporn Electrical & Air System Co., Ltd.