ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม


รับออกแบบระบบไฟฟ้า, ติดตั้งระบบไฟฟ้า , ระบบไฟฟ้าในอาคาร และไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

   รับออกแบบระบบไฟฟ้า, ติดตั้งระบบไฟฟ้า , ระบบไฟฟ้าในอาคาร และไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

 • งานออกแบบ, ขออนุญาติ และติดต่อกับการไฟฟ้าฯ
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ สำหรับระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
 • งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า
 • งานเดินสายไฟ, ท่อ, Wire way, Ladder, Tray
 • งานติดตั้งระบบแสงสว่าง
 • งานระบบสายล่อฟ้า
 • งานระบบกราวด์
 • งานปรับปรุง, รับเหมางานระบบ และงานไฟฟ้าในโรงงาน
 • งานประหยัดพลังงานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • งานระบบ LAN
 • งานระบบ Fire Alarm
 • งานระบบ CCTV

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการจาก บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด 

 • เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า เน้นคุณภาพ บริการ ส่งมอบงานตรงเวลา และความสะดวกสบายของลูกค้า ด้วยราคายุติธรรม 


บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด

Poonyaporn Electrical & Air System Co., Ltd.